آمد بهار و ...

بنام حضرت دوست

سلام

نمي دونم دلم ديونه کيست

اسير نرگس مستونه کيست

نميدونم دل ديونه من

کجا مي گرده و در خونه کيست !!!

بهار هم آمد. اما .....

آمد نماز صبح و نيامد نگار من

اي ديده خون ببار که خوابت حرام باد

اما من همچنان در خوابم

خدايا کور گردد هر دو چشمم

که دلبر آمد و نشناختم من واي برمن...

واي بر من..

کل يوم آشورا و کل عرض کربلا....

و من الله توفيق

/ 2 نظر / 33 بازدید
sallam

سلام