سلام بر هرکسی که می خواند

راستش را بخواهيد نميدانم چگونه بايد گفت . يا حتی اينکه ايا بايد گفت يا نه ؟

اما .....  دلم گرفته . چشمهايم ابری و دستهايم ناتوان تر از آنند که بتوانم صدايش کنم.

شما می توانيد؟ ميتوانيد صدايش کنيد؟ شما را به خدا اگر ميتوانيد، اگر می دانيد

کجاست ! سلام مراهم برسانيد.

من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم      تو ميروی به سلامت سلام ما به رسانی

شايد من نه اما شما چطور .....

دل خرابی ميکنم دل دار را آگه کنيد         هوشيار ای دوستان جان من و جان شما

عجلله فی فرج مولانا صاحب الزمان

/ 3 نظر / 13 بازدید
مهدي-------~~~~~>دفتــــــر عشق

سلام خوبي؟. دفــــــــــــــــــــــــتر عشق آپديـــــــــــــت شد... منتظرم.... // خداوندا!… باغ سجاده ام را رو به قبله گاه بخشايشت مي گسترانم و با نيلوفران دعا و شبنم اشك هايم ، دو ركعت نماز عشق را اقامه مي كنم و بار دگر با پيمان شكني و لحظه هاي غفلتم مي آيم و تو باز هم مهرباني و آمرزشترا نثارم مي كني و قلبت آغشته به كينه و هوس مرا ، به تسبيح و ستايش مي آرايي پس مبارك بدار بر من ، اين لحظه هاي پاك و صميمي وصال را…!