نسیم صبح

اشاره کن که بهار از درخت سر بزند

شکوفه بال بگیرد، پرنده پر بزند

اشاره کن، تو بخواه از نسیم برخیزد

به سمت خانه بیاید، دوباره در بزند

که می‌تواند با یک اشاره کوتاه

به دشت رنگی از این دست خوب‌تر بزند؟

نسیم صبح نفسهای توست، ای موعود!

که آمدست به شهر شکوفه سر بزند

اشاره کن که خزان از درخت برخیزد

اشاره کن که بهاری دوباره سر بزند

سمیه خسروی

/ 0 نظر / 31 بازدید