# مسابقه

شرحی بر مسابقه بی قراری ها (گزارش)

رفیق ِحادثه‌هایی به رنگ ِ تقدیـــــــــریاسیر ثانیه‌هایی شبیه ِ زنجیـــــــــــــریدر این رسانه‌ی دنیـــــــــا میان ِ برفک‌هانه مانده از تو صدایی،نه ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 35 بازدید