# مهدی

نتایج مسابقه دستچین آینه ها

نتایج مسابقه دستچین آینه ها  طلوع می کند آن آفتاب پنهانی                      زسمت مشرق جغرافیای عرفانی                                                                      دوباره پلک دلم می پرد نشانه ... ادامه مطلب
/ 79 نظر / 23 بازدید